מדיניות זכויות יוצרים

זכויות יוצרים © ANX Company. כל הזכויות שמורות.
כל הקבצים והמידע הכלולים באתר זה הינם בזכויות יוצרים של חברת ANX ואין לשכפל, להעתיק, לשנות או להתאים, בשום אופן ללא רשותנו בכתב. האתר שלנו עשוי להכיל את סימני השירות או הסימנים המסחריים שלנו, כמו גם את אלה של השותפים שלנו או חברות אחרות, בצורה של מילים, גרפיקה ולוגו.
השימוש שלך באתר שלנו, או בשירותים שלנו אינו מהווה כל זכות או רישיון עבורך להשתמש בסימני השירות או בסימני המסחר שלנו, ללא אישור מראש ובכתב מחברת ANX
התוכן שלנו, כפי שנמצא באתר ובשירותים שלנו, מוגן תחת זכויות יוצרים. ההעתקה, ההפצה מחדש, השימוש או הפרסום על ידך של כל תוכן כזה, אסורה בהחלט. השימוש שלך באתר ובשירותים שלנו אינו מעניק לך זכויות בעלות על התוכן שלנו.
שימוש מקובל


אסור לך:
(א) להשתמש באתר שלנו בכל דרך או לנקוט בכל פעולה שגורמת, או עלולה לגרום, נזק לאתר או פגיעה בביצועים, זמינות או נגישות של האתר;
(ב) להשתמש באתר שלנו בכל דרך שהיא בלתי חוקית, בלתי חוקית, הונאה או מזיקה, או בקשר לכל מטרה או פעילות בלתי חוקית, בלתי חוקית, הונאה או מזיקה;
(ג) להשתמש באתר האינטרנט שלנו כדי להעתיק, לאחסן, לארח, לשדר, לשלוח, להשתמש, לפרסם או להפיץ כל חומר המורכב (או מקושר אליו) מכל תוכנת ריגול, וירוס מחשב, סוס טרויאני, תולעת, לוגר הקשות, rootkit, או תוכנות מחשב זדוניות אחרות; אוֹ
(ד) לבצע כל פעילות איסוף נתונים שיטתית או אוטומטית (כולל ללא הגבלה גרידה, כריית נתונים, חילוץ נתונים ואיסוף נתונים) באתר שלנו או בקשר אליו ללא הסכמתנו המפורשת בכתב.
דווח על שימוש לרעה
אם מצאת חומר או פעילות בלתי חוקיים באתר האינטרנט שלנו או כל חומר או פעילות שמפרים הודעה זו, אנא הודע לנו.
אתה יכול ליידע אותנו על כל חומר או פעילות כאלה על ידי שליחת אימייל אלינו לכתובת [email protected].
אכיפת זכויות יוצרים
אנו מתייחסים ברצינות רבה להגנה על זכויות היוצרים שלנו.
אם נגלה שהשתמשת בחומרי זכויות היוצרים שלנו בניגוד לרישיון המפורט בהודעה זו, אנו עשויים לנקוט נגדך הליכים משפטיים, לבקש פיצוי כספי ו/או צו מניעה למנוע ממך להשתמש בחומרים אלו. כמו כן, ניתן לחייב אותך בהוצאות משפט.
הרשאות
אתה יכול לבקש רשות להשתמש בחומרי זכויות היוצרים באתר שלנו על ידי שליחת אימייל אלינו לכתובת [email protected].